Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and Men


Ιράν, Persepolis, 2001.
Iran, Persepolis, 2001.

top