Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and Men


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.

top