Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and Men


Λίβανος, Beirut, 2011.
Lebanon, Beirut, 2011.

top