Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and Men


Ιράκ, Arbil, 1990.
Iraq, Arbil, 1990.

top