Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and Men


Ιράκ, Samara, 1990.
Iraq, Samara, 1990.

top