Τουρκία Turkey


2003, Κιρκλάρελι, Τουρκία. Γιορτή Ρομ στο ποτάμι.
2003, Kirklarelie, Turkey. Feast of the Rom people near the river.

top