Τουρκία Turkey


1995, Ανδριανούπολη, Τουρκία. Αγώνες πάλης (Kirkpinar)
1995, Edirne, Turkey. Wrestlings. (Kirkpinar).

top