Τουρκία Turkey


1995, Ανδριανούπολη, Τουρκία. Αγώνες πάλης (Kirkpinar). Οι πρωταθλητές.
1995, Edirne, Turkey. Wrestlings. (Kirkpinar) The champions.

top