Τουρκία Turkey


1999, Τσανάκαλε, Τουρκία. Η νεαρή Μπασάκ στο τούρμπε με τον τάφο του Αγίου (μπάμπα). Στην είσοδο του τουρμπε στέκεται και η φύλακας του, μια πρώην Χριστιανή που έγινε μουσουλμάνα όταν ο αδελφός της της μίλησε για τον Άγιο.
1999, Chanakale, Turkey. Young Basak stands in the türbe with the grave of the Saint (Baba). At the entrance stands also the guard, a Greek Christian woman who converted to Islam when her brother told her about this Saint.

top