Τουρκία Turkey


1999, Τσανάκαλε, Τουρκία.
1999. Chanakale, Turkey.

top