Τουρκία Turkey


1995, Ανδριανούπολις, Τουρκία. Ένας απο τους πολλούς θεατές των αγώνων πάλης στην Ανδριανούπολη, (Kirkpinar), ξεκουράζεται σε τζαμί.
1995, Edirne, Turkey. One of the many spectators of the wrestling fights Edirne, Turquie (Kirkpinar) resting in a mosque.

top