Βουλγαρία Bulgaria


2005, Ράζγκραντ, Βουλγαρία. Μνημείο Demir Baba Tekke.
2005, Razgrad, Bulgaria. Demir Baba Tekke shrine.

top