Π.Γ.Δ.Μ. F.Y.R.O.M.


1998, Τέτοβο, ΠΓΜΔ.Μπροστά από το Τζαμί που ζωγραφίστηκε με 90.000 αυγά, εκεί όπου είναι και το θρησκευτικό της σχολείο (madrassa)
1998, Tetovo, FYROM. In front of a mosque, who is painted with 90.000 egs and where is her scool for the Kuran (madrassa)

top