Αλβανία Albania


1997, Τίρανα, Αλβανία
1997, Tirana, Albania

top