Αλβανία Albania


2000, Ράχοβα, Αλβανία. Στο γλέντι που έγινε στο καφενείο του χωριού Ράχοβα μετά το πανηγύρι των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Έφεραν το φαγητό απο το σπίτι τους. Αυτοί που χορεύουν είναι μουσουλμάνοι από την οικογένειά τους.
2000, Rachova, Albania. At the feast held in the village cafe Rachova after the celebtation of Saints Peter and Paul. They brought food from their home. Those dancing are Muslims members of their family.

top