Αλβανία Albania


2000, Αλβανία, Ορος Τομόρ. Τάφος του Αλή Μπάμπα
2000, Albania, Mount Tomor. Ali Baba tomb.

top