Γερμανία Germany


2010, Βερολίνο, Γερμανία. Τελετή Χάντρα στο κέντρο σούφι μουσουλμάνων του Τάγματος των Μπουρανίγια στο Βερολίνο. Υπάρχουν πολλά σούφι κέντρα των Μπουρανίγια (zawiya) στον κόσμο, εκεί όπου συναντιούνται τακτικά, να προσευχηθούν, να τραγουδήσουν, να κοινωνικοποιηθούν.
2010, Berlin, Germany. Ceremony of Hadra in the sufi center (zawiya), of the tariqua Buraniya in Berlin. There are many Burhaniya sufi centers around the world, where they meet regularly to pray, to sing, to celebrate and to socialize.

top