Γερμανία Germany


2004, Βερολίνο, Γερμανία. Γάμος μεταξύ μελων των σούφι μουσουλμάνων του Τάγματος των Μπουρανίγια. Υπάρχουν πολλά σούφι κέντρα των Μπουρανίγια (zawiya) στον κόσμο, εκεί που συναντιούνται τακτικά, να προσευχηθούν, να τραγουδήσουν, να κοινωνικοποιηθούν.
2004, Berlin, Germany. Wedding betwen members of the Soufi muslims of Tariqa Buraniya. There are many Burhaniya sufi centers (zawiya) around the world, where they meet regularly to pray, to sing, to celebrate and to socialize.

top