Γερμανία Germany


2009, Βερολίνο, Γερμανία. Δορυφορικές κεραίες χρησιμοποιούνται ευρέως από τους μετανάστες. Αυτή η γειτονιά κατοικείται κυρίως απο Τούρκους.
2009, Berlin, Germany. Satellite antennas are widely used by immigrants. This neighborhood is mostly from Turk people.

top