Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom


2010, Λιντς, Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την τελετή για το Κουρμπαν Μπαίράμ.
2010, Leeds, United Kingdom. After the ceremony for the Kourban Bairam.

top