Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom


2009, Μπράντφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο. Μπροστά από μιά Πρεσβυτεριανή εκκλησία που έγινε τζαμί.
2009, Bradford, United Kingdom. In front of a presbeterian church who became mosque.

top