Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom


2010, Λιντς, Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα σε μια τέντα για την καθημερινή προσευχή πριν το Κουρμπάν Μπάϊραμ.
2010, Leeds, UK. Inside a tent for the everyday pray before the Kourban Bairam.

top