Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom


2012, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Εντζγουέρ ροαντ. Το μικρό Κάϊρο.
2012, London, United Kingdom. Edgware road, the little Cairo.

top