Κόσοβο Kosovo


1992, Τζονάϊ, Κόσοβο. Γάμος. Οι γυναίκες έχουν πίσω στη μέση τους ένα κομμάτι ξύλο (me kulan), με σκέπασμα που είναι κι αυτό όπως και η στολή τους υφασμένη στον αργαλειό με πολλά χρώματα. Χρησιμεύει επίσης και όταν πάνε φαγητό στους άντρες στα χωράφια και έχουν ταυτόχρονα και ένα μωρό στην αγκαλιά.
1992, Djonai, Kosovo. Marriage. These women have a piece of wood on their back, (me kulan), which is covered by a tail of many colours, woven on the loom as their costumes. It is also usefull when they bring food to their husbands in the fields and carry their babies at the same time.

top