Κόσοβο Kosovo


1991, Ποντούγεβο, Κόσοβο. Μια από τις πιό φτωχές οικογένειες του Ποντούγεβο, πόλης των σκληρών πατριωτών, όπως λέγαν τότε. Το ζευγάρι έχει 6 παιδιά και τα μόνα τους υπάρχοντα είναι μερικές κουβέρτες. Το παιδί στην κούνια κοιμάται.
1991, Ex - Yugoslavia, Kosovo, Podujevo. One of the poorest families of the village Podujevo, town of the hard albanian patriotes, like it is said. The couple has six children and their only belongings are some blankets. The baby in the small wooden bed is sleeping.

top