Κόσοβο Kosovo


1998, Πρίστινα, Κόσοβο.
1998, Kosovo, Pristina.

top