Κόσοβο Kosovo


2010,Μπαμπάι Μπόκες, Κόσοβο. Το αρνί περιμένει να θυσιαστεί για τον Άγιο της περιοχής.
2010, Babai Bokes, Kosovo. The sheep is waiting to be sacrificed for the feast of their saint. (Baba).

top