Κόσοβο Kosovo


2009, Μπαμπάι Μπόκες, Κόσοβο. Στο πανηγύρι του Άγιου τους (Baba).
2009, Babai Bokes, Kosovo. In the feast of their saint. (Baba)

top