Κόσοβο Kosovo


2010, Μπαμπάι Μπόκες, Κόσοβο. Φύλακας του τεκκέ.
2010, Kosovo, Babai Bokes. Keeper of the Tekke.

top