Κόσοβο Kosovo


1992, Μπαμπάι Μπόκες, Κόσοβο. Δερβίσης στον τεκκέ.
1992, Babai Bokes, Kosovo. A dervish in a Tekke.

top