Κόσοβο Kosovo


1996, Μητροβίτσα, Κόσοβο. Οι αρχαιότεροι Δερβίσηδες τρυπούν τα μάγουλά τους με βελόνες καθώς χορεύουν τελετουργικά στην τελετή του Ζικρ. Ο τεκκές είναι ο ναός των Ρουφαή μουσουλμάνων.
1996, Kosovo, Mitrovitsa. The oldest Dervishes of the hierarchy pierce their cheecks with needles, while they’re dancing for the ceremony of Zicer at Mitrovitsa. The Tekke is the temple of the Roufaï muslims order.

top