Κόσοβο Kosovo


1996, Πριζρένη, Κόσοβο. Φύλακας στην είσοδο του τεκκέ για την τελετή του Ζίκρ.
1996, Kosovo, Prizren. Guard in front of the entrance in the tekke for the ceremony of the Zicer.

top