Κόσοβο Kosovo


1991, Βουτσιτέρν, Κόσοβο. Προσευχή στο τζαμί.
1991, Kosovo, Vucitern. Pray in the mosque

top