Κόσοβο Kosovo


2003, Πρίστινα, Κόσοβο.
2003, Pristina, Kosovo.

top