Κόσοβο Kosovo


1996, Πρίστινα, Κόσοβο. Εικόνα καθημερινής ζωής ένα χειμωνιάτικο απόγευμα στους δρόμους της Πρίστινα.
1996, Kosovo, Pristina. Ιmage of the everyday life : a snowy winter afternoon in the streets of Pristina.

top