Κόσοβο Kosovo


1998, Ροζάγε, Μαυροβούνιο. Αλβανοί πρόσφυγες.
1998, Montenegro, Rozaje. Albanian refugees.

top