Κόσοβο Kosovo


1992, Τζονάϊ, Κόσοβο. Μπάμπω Λιόκα, 90 ετών. Κόρη του ιερέα (Seh) του χωριού στα ΒΔ της Πριζρένης, όπου οι γυναίκες πωλούνται ακόμη στους άντρες τους και όπου ο "Κανούν", νόμος από τον 17ο αιώνα, επιβάλει την αντεκδίκηση σαν δικαιοσύνη.
1992, Djonai, Kosovo. Babo Lioka, 90 years old. Daughter of the preast (Seh) of the village on the North-western mountains of Prizren, where women are still sold to their husband and where the “kanun” (their Law from the 17th century) says that the vengeance is part of justice.

top