Κόσοβο Kosovo


1991, Πρίστινα, Κόσοβο. Ο νεκρός 23 χρονών, Αλβανός, προφανώς μέλος του UCK, δολοφονήθηκε στη Γερμανία.
1991, Kosovo, Pristina. The dead, 23 years old, Albanian, maybe member of UCK, was killed in Germany.

top