Κόσοβο Kosovo


1992, Λούκινα, Κόσοβο. Στον τεκκέ, ιερό μέρος που συναντιούνται οι μουσουλμάνοι αυτού του Τάγματος, η τηλεόραση δείχνει βίντεο από την ιερή συνάντηση της Παρασκευής.
1992, Kosovo, Lukina. At the Tekke, sacred place of pray and meeting for the “other” muslims, the television shows a video of the consecrated meeting of the Friday.

top