Κόσοβο Kosovo


1992, Μπαμπαι Μποκες, Κόσοβο. Γάμος.
1992, Babai Bokes, Kosovo.Marriage.

top