Κόσοβο Kosovo


1992, Μπαμπάι Μπόκες, Κόσοβο. Παραδοσιακή μουσική, πριν τον γάμο.
1992, Babai Bokes, Kosovo. Traditional music before the marriage.

top