Στην Ελλάδα In Greece


2007, Αθήνα, Ελλάδα. Ένας μετανάστης προφανώς μουσουλμάνος στέκει αργόσχολος μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών.
2007, Athens, Greece. A muslim immigrant standing idle, in front of the Academy of Athens.

top