Στην Ελλάδα In Greece


2009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Μετανάστες πουλώντας στην παραλία απομιμήσεις προιόντων.
2009, Thessaloniki, Greece. Ιmmigrants selling fake products.

top