Στην Ελλάδα In Greece


2007, Αθήνα, Ελλάδα. Μετανάστες στην Ομόνοια.
2007, Athens, Greece. Omonia square. Ιmmigrants.

top