Στην Ελλάδα In Greece


2005, Αθήνα, Ελλάδα. Τελετή για την Assura. Μετανάστες σιίτες μουσουλμάνοι.
2005, Athens, Greece Ceremony for the Assura. Ιmmigrants Shiites muslims.

top