Στην Ελλάδα In Greece


2007, Αθήνα, Ελλάδα. Μετανάστης μπροστά από το αυτοσχέδιο τζαμί τους για την προσευχή της Παρασκευής.
2007, Athens, Greece. Ιmmigrant In front of a impromptu mosque for the Friday pray.

top