Στην Ελλάδα In Greece


2009, Αθήνα, Ελλάδα. Μετανάστες στο δρόμο προς το αυτοσχέδιο τζαμί τους.
2009, Athens, Greece. Ιmmigrants on the road to their impromptu mosque for the Friday pray.

top