Στην Ελλάδα In Greece


2010, Αθήνα, Ελλάδα. Μετανάστρια στο μετρό.
2010, Athens, Greece. Ιmmigrant In the underground.

top