Από την Ελλάδα From Greece


1993, Εχίνος, Θράκη, Ελλάδα. Πομάκοι είναι άνθρωποι μιας ράτσας που μένει στη Θράκη, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Ένας απο αυτούς πίνει καφέ στην ιδιόχειρη, προσωπική του γέφυρα στο ποτάμι.
1993, Greece, Thrace, Echinos. Pomaks are people of a special race that live in Thrace, muslims in their religion. One of them is drinking coffee on a handmade, personal little bridge on the river.

top