Από την Ελλάδα From Greece


1993, Άρατος, Θράκη, Ελλάδα. Γάμος. Ο γαμπρός και η νύφη είναι 13 χρονών.
1993, Greece, Thrace, Aratos. Marriage: the groom and the bride are thirteen years old.

top